CURRICULUM


achtergrond en onderwerpen


De opleiding is een nieuwe loot aan de stam voor zowel beginnende als gevorderde Systemici en Opstellers. De zienswijzen en inzichten verkregen uit de voormalige school voor Systemischer Arbeit und Inneres Wachstum, blijken een unieke lading te hebben. Die Internationale Gesellschaft leek op zijn einde te zijn na het overlijden van de oprichter, Wolfgang Könighaus, maar de inhoud en kracht waarmee de school velen heeft geïnspireerd en veranderd, deed, weliswaar in een nieuwe vorm, vorig jaar de school haar deuren weer openen.

 

Tijdens de opleiding behandelen we o.a. onderwerpen als:

 • Meervoudige Systemische Partijdigheid. Bijvoorbeeld: waarom werken veel huwelijken al eeuwenlang in een situatie waarbij de praktijk van grensoverschrijding van de monogamie gaande is. Met andere woorden, welke functie heeft 'overspel'.
 • Paradoxale dader en slachtoffer dynamieken. Bijvoorbeeld: waarom ontkomt de keuze voor extreme standpuntkeuzes niet aan de dubbele keuze voor zowel de slachtoffer als dader dynamiek.
 • Multiculturele en Intersectionele bewegingen van/in de samenleving. Bijvoorbeeld: welke relatie heeft Nederland, en/of wijzelf met de onderwerpen, Migratie en Verplaatsing en welk effect heeft dit voor keuzes die wij zelf en/of voor anderen en onze kinderen maken.
 • De houdbaarheid van liefderelaties. Bijvoorbeeld: hoe werken we, of gaan we om, met de evolutionaire ontwikkeling van partnerrelaties zoals de eindigheid van relaties en wanneer een ernstige ziekte in beeld komt.
 • De rol van ondernemingen en organisaties in de samenleving. Bijvoorbeeld: welk belang, functie en tijd, hebben organisaties en ondernemingen voor de samenleving en waarom kunnen, of moeten zij soms zelfs, zichzelf buiten de persoonlijke ethiek van het individu plaatsen?

De opleiding hecht er grote waarde aan te werken met actuele thema's waardoor studiemateriaal direct toegepast kan worden.

literatuur


Literatuur/leeswijzer

 • Arend, Connie van der: Het veld van aandacht.
 • Bakker, Siets & Leanne Steeghs: Systemisch wijzer.
 • Bailleur, Philippe: Trauma in organisaties.
 • Boszormenyi Nagy, Ivan: Grondbeginselen van de contextuele benadering.
 • Brown, Brene: Verlangen naar verbinding.
 • Eerenbeemt, Else Marie van den: De liefdesladder.
 • Hegemann & Oesterich: Interkulturelle Systemische Beratung und Therapie.
 • Hellinger, Bert: De wijsheid is voortdurend onderweg en Hart tegen hard, de kunst van het helpen.
 • Kampenhout, Daan van: De tranen van de voorouders.
 • Lowen, Alexander: Bio-energetica.
 • Meijer, Kees: Handboek Psychosomatiek.
 • Nelles, Wilfried: De helende kracht van de werkelijkheid.
 • Ruppert, Franz: De verborgen boodschappen van psychische stoornissen. De waarheid heelt de waan.
 • Schlippe von & El Hachimi & Jurgens: Multikulturelle Systemische Praxis.
 • Stewart, Ian & Vann Joines: Trans-Actionele Analyse. Het handboek.
 • Tjin a Djie, Kytlin & Irene Zwaan: De familieziel.
 • Torsten Preis, Indra: Gezonde verhoudingen, familieopstellingen voor gezin, relatie en organisatie.
 • Wilber, Ken: De eenvoud van zijn.

In vet gedrukte boeken zijn verplicht voor het eerste jaar.

curriculum


Er wordt elk jaar gewerkt aan een dynamisch programma voor de opleiding. Een en ander betekent dat tijdens de opleiding afgeweken kan worden van het geplande programma. Dit in verband met actuele ontwikkelingen van de deelnemers, de groep of gebeurtenissen in de samenleving. Maar de leerresultaten zijn erop gericht dat elke deelnemer na het eerste jaar minimaal:

 • De volledige basiskennis en het inzicht over het Systemisch Werk en Opstellingen (SWO) onderwezen heeft gekregen.
 • De eigen Systemische Biografie weet en kent en deze haarfijn kan plaatsen in context, dynamiek en belang in de geschiedenis.
 • Men kan geneagrammen en modellen gebruiken voor het duiden van tijd, belang, functie en betrokkenheid in en van relaties.
 • Inzicht en begrip heeft ontwikkeld m.b.t. hygiëne regels van het werken met systemische principes.
 • Zelf de eerste 5 primaire opstellingen kan begeleiden en analyseren en overdragen (tekst en uitleg).
 • Het systemisch (zero-pointfield) veld grotendeels kan 'lezen' en daardoor op het juiste moment als begeleider kan in- en uitstappen.
 • In staat is zowel een bewuste innerlijke als een emotionele transformatie te ondergaan en deze te gebruiken als materiaal voor het begeleiden van anderen. Systemisch introspectief en reflectief is.

Het eerste jaar is intensief en vergt veel van de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Van de studenten wordt verwacht dat ze openstaan voor feedback en bereid zijn tot gezamenlijk leren.

Zo wordt van hen verwacht intervisies zelf te organiseren.

 

In het loop van het studiejaar wordt er tijd ingeruimd om met studenten één voor één samen te zitten om naar de het verloop van de ontwikkeling te kijken en naar wensen wat betreft ondersteuning en eventueel extra (huis)werk.

gastdocenten


In het opleidingsjaar 2018-2019 hebben bijzondere gastdocenten colleges gegeven. De SSB is telkens op zoek naar kundige en inspirerende (vak)docenten om deelnemers aan de opleiding 'state of the art'  onderwijs aan te kunnen bieden. Ook voor 2019 worden opnieuw gastdocenten gevraagd weer les te komen geven.

Dr. Merel Visse, is associate professor Care Ethics, University of Humanistic Studies. Care ethics & aesthetics. Merel geeft voor SSB het blok rondom fenomenologie en waarnemingshouding.
Zij zal voor SSB op 19-20 april 2019 een masterclass verzorgen rondom hetzelfde thema voor geïnteresseerden.

Emile Weesie verzorgt het blok rondom het Daoisme. Zijn scholing in het systemisch werk, het Daoisme, en Qi-Gong maakt hem een bijzondere leraar voor de school voor systemisch bewustzijn. Zijn kennis over de eeuwenoude wijsbegeerte en bewegingsleer maakt hem tot een boeiende docent.

Dr. Jürg Thölke Jürg was lector Innovatie van Leren in Organisaties bij de HAN en is nu Senior Programma Manager Incompany aan de Nyenrode Business Universiteit (Executive Management and Development). Hij is mede-oprichter van Inklusief, een coachingsbureau voor mens en organisatie.