curriculum

achtergrond en onderwerpen


De opleiding is een nieuwe loot aan de stam voor gevorderde Systemici en Opstellers. De zienswijzen en inzichten verkregen uit de voormalige school voor Systemischer Arbeit und Inneres Wachstum, blijken een unieke lading te hebben. Die Internationale Gesellschaft leek op zijn einde te zijn na het overlijden van de oprichter, Wolfgang Könighaus, maar de inhoud en kracht waarmee de school velen heeft geïnspireerd en veranderd, opende, weliswaar in een nieuwe vorm, in 2018 de school haar deuren.

 

Tijdens de opleiding behandelen we bijvoorbeeld onderwerpen als:

 • Meervoudige Systemische Partijdigheid. Bijvoorbeeld: waarom werken veel huwelijken al eeuwenlang in een situatie waarbij de praktijk van grensoverschrijding van de monogamie gaande is. Met andere woorden, welke functie heeft 'overspel'.
 • Paradoxale dader en slachtoffer dynamieken. Bijvoorbeeld: waarom ontkomt de keuze voor extreme standpuntkeuzes niet aan de dubbele keuze voor zowel de slachtoffer als dader dynamiek.
 • Multiculturele en Intersectionele bewegingen van/in de samenleving. Bijvoorbeeld: welke relatie heeft Nederland, en/of wijzelf met de onderwerpen, Migratie en Verplaatsing en welk effect heeft dit voor keuzes die wij zelf en/of voor anderen en onze kinderen maken.
 • De houdbaarheid van liefderelaties. Bijvoorbeeld: hoe werken we, of gaan we om, met de evolutionaire ontwikkeling van partnerrelaties zoals de eindigheid van relaties en wanneer een ernstige ziekte in beeld komt.
 • De rol van ondernemingen en organisaties in de samenleving. Bijvoorbeeld: welk belang, functie en tijd, hebben organisaties en ondernemingen voor de samenleving en waarom kunnen, of moeten zij soms zelfs, zichzelf buiten de persoonlijke ethiek van het individu plaatsen?

De opleiding hecht er grote waarde aan te werken met actuele thema's waardoor studiemateriaal direct toegepast kan worden.

dynamisch curriculum


Er wordt elk jaar gewerkt aan een dynamisch programma voor de opleiding. Een en ander betekent dat tijdens de opleiding afgeweken kan worden van het geplande programma. Dit in verband met actuele ontwikkelingen van de deelnemers, de groep of gebeurtenissen in de samenleving. Maar de leerresultaten zijn erop gericht dat elke deelnemer na de opleiding minimaal de kennis heeft van, en tot het volgende in staat is:

 • De volledige basiskennis en het inzicht over het Systemisch Werk en Opstellingen (SwO) onderwezen heeft gekregen.
 • De eigen Systemische Biografie weet en kent en deze haarfijn kan plaatsen in historie, context, impact en de dynamische uitwerking ervan in gedrag en psyche.
 • Men kan geneogrammen en modellen gebruiken voor het duiden van tijd, belang, functie (doel) en de diverse niveaus van betrokkenheid in en van relaties.
 • Inzicht en begrip heeft ontwikkeld m.b.t. hygiëne regels van het werken met systemische principes.
 • Zelf de eerste 5 primaire opstellingen kan begeleiden en analyseren en overdragen (tekst en uitleg).
 • Het systemisch (zero-pointfield) veld grotendeels kan 'lezen' en daardoor als begeleider de jusite stappen weet te zetten in elke situatie die zich voordoet.
 • Het begrijpen en bevatten van de transcontextuele benadering en de interne ecologie in samenhang met de externe ecologie (video).
 • In staat is zowel een bewuste innerlijke als een emotionele transformatie te ondergaan en deze te gebruiken als materiaal voor het begeleiden van anderen.
 • Men is in staat systemisch introspectief en reflectief te zijn.

Het instapjaar van de MasterCourse is intensief en vergt veel van de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Van de studenten wordt dan ook verwacht dat ze openstaan voor feedback en bereid zijn tot gezamenlijk en 'deep (t)issue' leren.

 

Er wordt van deelnemers verwacht, intervisies zelf te organiseren. We werken daarvoor met name met de Balint-of incidentmethode.

 

In het loop van het studiejaar wordt er tijd ingeruimd om met studenten één voor één samen te zitten om naar de het verloop van de ontwikkeling te kijken en naar wensen wat betreft ondersteuning en eventueel extra (huis)werk.


pijlers en uitgangspunten


De SSB leergangen kennen in essentie vijf belangrijke pijlers.
Te weten:

 • Filosofie* (fenomenologische stromingen e.a.)
 • Psychologie** (Freud, Adler, Minuchin, Jung, Peterson, McGilchrist e.a.)
 • Bio Energetica ( Reich, Löwen e.a.)
 • Natuurkunde (o.a. Quantum Fysica e.a.)
 • Theosofie en Teleologie (Böhme, McIntyre e.a.)

 

*Zowel de westerse filosofie als Aziatische stromingen hebben grote invloed op het 'denken' binnen de SSB.
** Existentiële Psychologie

bronnen


Daarnaast wordt er veel gewerkt met bronnen uit het systemisch werkveld zoals:

 

 • Bert Hellinger
 • Gunterhard Weber
 • Franz Ruppert
 • Insa en Matthias Varga von Kibed
 • Anne Anceline Schutzenberger
 • Leanne Steeghs & Siets Bakker
 • Philippe Bailleur
 • Indra Torsten Preis
 • Maurice Merlau Ponty
 • Helmut Rosa