PRAKTISCH


data 2020 - 2021


Om zowel particulieren als professionals de kans te bieden is er besloten om telkens een vrijdag en een zaterdag te plannen als opleidingsblok. Om het weekend wordt er een avondblok gegeven (a). Houd daar rekening mee!

 

De gezamenlijke studiedagen zijn telkens twee aaneengesloten dagen. De dagdelen zien er ongeveer als volgt uit*.

Ochtend             Middag           Avond

09:30-12:30     13:30-17:30   vrijdagavond (a)

 

 2020 ____________ data worden zsm vrij gegeven

 

   I  september (a)

  II  oktober

 III  november (a)

 IV  december

 

2021 _____________ data worden zsm vrij gegeven

   V  januari (a)

  VI  februari

 VII  maart (a)

VIII  april

  IX  mei (a)

   X  juni

  • Extra workshops en activiteiten voorbehouden! Deze worden tegen kostprijs aangeboden voor SSB studenten en te zijner tijd bekend gemaakt.
  • Studenten moeten minimaal één zelfstandige activiteit organiseren en begeleiden als verplicht onderdeel van de opleiding.

nederland-vlaanderen


Omdat er veel belangstelling is vanuit Vlaanderen wordt er momenteel gekeken of we om het weekend een blok in Nederland kunnen plannen en een volgend blok in Vlaanderen. Zodat deelnemers uit beide landen een keer iets verder moeten reizen.

 

In het verloop van 2019 is hier meer duidelijkheid over.

voorlopige planning


Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

  • Blokken I-II Principes van SSB en Basiswerk met BOB/BHL/PPR.
  • Blokken III-IV Fenomenologie en invloed van het Daoisme op SWO.
  • Blok V Praktische toepassingen en vaardigheden rondom SWO.
  • Blokken VI-VII Diverse stromingen van het SWO en het werken met.
  • Blokken VIII-IX Herhalen van alle leerstof.
  • Blok X Toetsperiode en overhandiging certificaat I

Het kan zijn dat er wordt afgeweken van het programma indien daar aanleiding toe is!


"Ik leerde Hilbrand kennen in een twee uur durende workshop in Gent in 2017. "Mindblowing" was de eerste kennismaking... Eind 2018 twijfelde ik dan ook niet om mij in te schrijven voor drie Masterclasses."

Katrien de Bevere

Froggy Coaching