SCHOOL


hilbrand westra Hilbrand Westra, 2016, foto Lars van den Brink

 

SSB biedt, vanwege haar oorsprong en gedachtegoed, een veilige haven om migratie en transculturele vraagstukken te onderzoeken vanuit een systemisch perspectief. Er is afgelopen decennium veel expertise opgebouwd rondom deze thema's en Hilbrand wordt gezien als een van de specialisten in dit veld.

systemisch bewustzijn


De School voor Systemisch Bewustzijn is ontwikkeld voor degenen die zich willen verdiepen in het werk van Wolfgang Könighaus en Jeong WoonSeok (Hilbrand Westra). Daarmee is deze school ingebed in de westerse en oosterse filosofie. Dit levert een (Trans) Contextueel-Systemische Fenomenologische stroming op die de weg naar verbinding niet eenvoudig verhandelt, maar verbindt met diverse ziens- en werkwijzen waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke als complementaire bronnen.

 

De school is geen voorstander van lange theoretische analyses,maar ook niet van gemakzuchtig pragmatisme of spirituele omwegen. Het leven zelf, heeft het ons allemaal al voorgeleefd. Nu nog leren haar te aanvaarden als een wijze bron van bestaan. De school voorziet in een leerweg dat telkens onderzoek doet naar bekende en onbekende terreinen. Daardoor leert het actuele kennis telkens weer bij te stellen en opnieuw te actualiseren. Het gevolg hiervan is dat kennis en ervaring zich telkens verdiept in contact met de werkelijkheid. Die werkelijkheid is voorbij het verbale en voorbij het afgescheiden denken. Het is een staat van bewustzijn in vrede en liefde met de natuur.

 

Door fundamenteel-contextueel systemische inzichten aan te reiken, die direct deel uitmaken van wie je bent en aan wie je toebehoort, vraagt het van deelnemers om de relaties in hun leven en werk opnieuw te herzien. Dit door een nieuw ontwikkeld blikveld. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat je tijd en energie overhoudt om een duurzamer ontwikkelingsproces aan te gaan voor de rest van je leven. Daaraan, en meer, draagt de school voor systemisch bewustzijn bij.


"Het innerlijk perspectief is even belangrijk als de opstelling zelf. Of misschien zelfs, wel belangrijker."

 

Wolfgang Könighaus (1953-2010)

Schule für Systemischer Arbeit und Inneres Wachstum