MILITAIR CIVIEL DOMEIN


Oorlog en Vrede zijn existentiële thema's die het leven van een ieder raken. Niet in de laatste plaats, de directe betrokkenen en de nazaten van militairen , maar ook de samenleving als geheel.

 

Na enkele jaren geëxperimenteerd te hebben met fundamentele onderwerpen op dit terrein, heeft SSB gemeend dat er een noodzaak is om dit onderwerp verder uit te diepen door het o.a. op te nemen als een vast onderdeel van haar jaarcyclus. Met ondersteuning van (voormalige) militairen en burgers actief binnen en buiten defensie, of anderzijds, tracht SSB zowel het systemisch werk dichtbij militairen te brengen, maar ook de militairen dichtbij het systemische werk.


Samen met militairen en burgers werken aan vrede en veiligheid is het uitgangspunt. En daar waar het nodig is om vrede te waarborgen of af te dwingen door inzet van oorlog, raken existentiële onderwerpen zoals de inzet van bewust geweld en het omgaan met de dood, essentiële vragen op. Veel systemici zitten bij hun interventies vaak bij voorbaat al aan de kant van de vrede, maar de vraag is waaraan zij onschuldig willen blijven om via de claim op vrede onbewust de liefde voor henzelf, en van anderen, denken te kunnen opeisen.

 

Tegelijkertijd is ongebreideld geweld een teken van grote minachting voor het leven en de ziel van de mensheid. Het verbreekt daarmee alle essentiële banden om het leven de kans te geven zichzelf te kunnen ontplooien. Met andere woorden, het is een precair evenwicht die we met ons allen te bewaken hebben.


wel een thuis, maar geen huis en wel een huis, maar geen thuis . . .


In veel families zijn sporen van een (recent) verleden met betrekking tot oorlog of gevolgen daarvan. Zeker in Nederland zijn we voorlopig nog niet af van dit fenomeen. Is het niet omdat we veel nazaten hebben van een nog levend oorlogsverleden, dan wel dat Nederland nog steeds betrokken is bij uitzendingen en militaire missies en lid is van de NAVO.

Maar we vergeten vaak dat vele geadopteerden, vluchtelingen en overige migranten in Nederland en daarbuiten, vaak (in)directe betrokkenen zijn van een oorlog en juist door een oorlog verwijderd zijn geraakt van huis en haard door een onvrijwillige migratie. Nog vele generaties na hen zullen sporen van oorlogen zichtbaar blijven in het onuitgesproken emotionele landschap van verdriet en pijn.

Maar ook Militairen die voor lange tijd zijn uitgezonden naar oorlogsgebieden komen niet altijd weer op dezelfde wijze terug uit hun missies, dan toen ze gingen. Het is behoeft geen uitleg dat dit grote druk zet op het partnerrelaties en gezinnen. Vaak vinden militairen geen woorden voor om wat ze hebben meegemaakt goed uit te drukken in taal en emoties als ze weer aan de eettafel zitten met geliefden en familieleden. Daarbij komt ook, de wereld van het thuisfront gaat gewoon door, terwijl de militairen die op missie zijn, opgeslokt worden in een soort van 'geïsoleerde werkelijkheid' die je wel kunt proberen uit te leggen, maar waar woorden vaak - zeker midden in die realiteit - vaak tekort komen of nauwelijks kunnen worden uitgesproken. Hoe dan verder? Als we niet kunnen spreken, helpt opstellingswerk vaak om de ervaren werkelijkheid in beeld te brengen zodat de spanning zich kan ontladen. En met wie het beter te doen dan met experts die het zelf hebben meegemaakt?!OORLOG EN VREDE


In 2024 organiseren we de 3e editie van de grote landelijke tweedaagse rondom het thema Oorlog en Vrede. De laatste keer was op locatie Bronbeek in Arnhem.


We onderzoeken tijdens deze dagen de complexe systemische vraagstukken rond dit thema en begeven ons niet zelden op onbekend terrein. Voor zover wij weten is het uniek in de wereld dat militairen, gezamenlijk met burgers, systemische thema's onderzoeken die elkaars werelden ten diepste raken. Her vergroot daardoor het inzicht in elkaars innerlijke belevingswereld en vergroot daarmee het wederzijdse begrip voor de emotionele gevoeligheden en complexe vraagstukken van betrokkenen.


De dagen zijn in samenwerking met militairen, burgers en andere professionals van diverse geüniformeerde diensten. De dagen worden begeleid door systemische experts met affiniteit met - of nog actief werkzaam binnen de krijgsmacht.

De dagen staan open voor een ieder die het onderwerp Oorlog & Vrede aan het hart gaat.

2024