we zijn een netwerk van gevoelens en geweten(s)

transcultureel

Vanaf 2003 is er al gewerkt met inter-intra en transcultureel werk binnen het systemisch werk. Maar SSB heeft er echt een weg mee ingeslagen en behoort daarmee tot een van de toonaangevende transculturele systemische opleiders in Nederland en daarbuiten. Het baanbrekend werk dat door Hilbrand jarenlang is uitgeprobeerd begint zijn vruchten af te werpen. Onder ander door de steeds meer bekende structuuropstellinsgmethode van Blijven, Vetrekken of Aankomen. Ofwel kortweg het BVA Model geheten. Steeds meer systemici gebruiken dit landingsmodel voor migratievraagstukken.

Meer weten of de leergang volgen? Zie voor meer informatie de TCSW pagina (in wording)

mastercourse(s)

Sinds 2018 geeft de SSB een meerjarige opleidingsprogramma systemisch bewustzijn. De eerste twee driejarige klassen en een MasterCourse klas zijn intussen afgestudeerd. SSB levert daarmee niet alleen systemici af die in staat zijn zelfstandig systemisch werk uit te voeren en verder te ontwikkelen, maar ook om blijvend zelfonderzoek te doen om elke keer weer opnieuw te durven beginnen. Vertrouwend op dategene wat het lichaam aan kennis en inzicht heeft opgebouwd.

LET OP

Van september 2024 tot januari 2025 is er een lesstop van kracht voor het tweejarige mastercourse programma. Mogelijkerwijs wordt daarna weer een masterclass aangeboden.

systemic martial arts

Bewust bewegen in de ruimte is bewust het lichaam ervaren in elke ervaring die het uitvoert. Het is bij wijze van spreken tot op je huid ervaren wat elke beweging met je doet en hoe je lichaam anticipeert op de beweging van de ruimte en de ander. De mens is zowel een kwetsbaar wezen als een potentiële monster. Decennialang hebben we dit feit willen bedekken als een niet zichtbare schaduw van ons bestaan. Daardoor hebben we haar ook niet weten te beteugelen noch de essentie van die aanwezigheid gebruikt om daar kracht en potentie uit te halen. Systemic Martial Arts slaat een brug tussen wat we weten van systemisch werk en de Aziatische krijgskunst.

 

Wie het leven liefheeft is van wil om het te beschermen.