SCHOOL VOOR SYSTEMISCH BEWUSTZIJN


welkom


Welkom bij de School voor Systemisch Bewustzijn (SSB). De opleiding tot Systemisch Expert, SSB Opsteller en Systemisch Fenomenoloog.

De school werkt met kleine groepen (maximaal 15 studenten per jaar). Persoonlijke aandacht en begeleiding behoort tot een van de uitgangspunten van SSB. We gaan voor kwaliteit en integreren jarenlange ervaringen uit diverse oosterse-en westerse (filosofische) stromingen in de opleiding met de actuele stand van zaken in het systemisch werkveld. Daardoor is deze opleiding een unicum in zijn soort en behoort daarmee tot een bijzondere aanbieder in het veld.

waar gaat het over


Het leven is een complexe werkelijkheid. Er is een grote behoefte om de structuren ervan te leren doorzien, maar ook om de inhoud van gedrag en gevoelens te begrijpen. Zodra de verwarringen en de eigen plaats, positie en rollen kunnen worden onderscheiden en ingenomen, ontstaat er meer rust, een grotere kans op haalbare doelen en succesvolle relaties. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe je daarnaar kunt kijken leert men in deze opleiding. SSB heeft haar wortels in het werk van Wolfgang Könighaus (1953-2010), de Duitse en Nederlandse Systemische School, de Existentiële Filosofie en-Psychologie, zoals o.a. Carl Jung en niet te vergeten de fenomenologie naar Merleau Ponty. De school biedt een veilige haven voor zelfontwikkeling en maatschappelijk onderzoek. Geen vraag is te gek en geen enkel antwoord is bedacht. Dat maakt SSB zo uniek en in zijn kracht.

contextueel systemisch


De Contextueel-Systemische benadering presenteert een integratieve vorm van het systemisch werk. Met aandacht voor de oorsprong van het systemische gedachtegoed, maar ook met de blik voorwaarts. Een toekomst waar het opstellingswerk wel deel van uitmaakt, maar niet leidend is voor de ontwikkeling. Het wil daarmee een duurzame basis bieden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling dat ten dienste staat voor het individu, maar ook de samenleving in het geheel.

 

De Contextueel-Systemische benadering zoemt dichter in op de complexiteit van relaties en hoe wij deze door de geschiedenis vorm en inhoud hebben gegeven. Meer dan eens (b)lijkt dat we deze in onze gedachten lijken te zijn vergeten, maar ons lichaam, en daaruit voortvloeiende gedragingen niet.

Vaker dan we bewust zijn, zijn we niet alleen loyaal aan 'stemmen' uit het verleden, maar ook, aan weggedrukte ervaringen en verlangens. En in plaats dat we deze als opbouwend ervaren, ervaren wij deze vaak als belastend en psychisch zwaar. De bevrijdende weg is om de geest en het lichaam weer met elkaar in contact te laten komen. De Contextueel-Systemische 'methode' lijkt daarin een duurzame ontwikkeling te geven.

 

De School voor Systemisch Bewustzijn voegt de fenomenologie als basiswerk er aan toe. Want hoe nemen wij e.e.a. waar en waarom en wat is daarvan de grondhouding? Daaruit ontstaat de Contextuele Systemische Fenomenologische (CSF) grondslag dat zijn meerwaarde inmiddels heeft bewezen.

Deze school leeft het systemisch werk en laat zich er dagelijks door inspireren en onderwijzen. Nieuwe en oude inzichten gaan hand in hand samen. Zo ontstond de integratieve School voor Systemische Wijsbegeerte, ofwel voor het gemak, de School voor Systemisch Bewustzijn.

dynamische realiteit


Soms kijken we naar oude foto's en komen daarmee (oude) herinneringen, maar ook emoties mee naar boven. Dit noemen we 'bevroren of gestolde ervaringen'. Ze zijn nog in onze (onbewuste) emoties aanwezig, maar meestal doen wij daar niets mee, totdat nieuwe ervaringen een beroep doen op deze 'oude beelden'.

  • Maar wat als we die (onbewuste) emoties hebben meegekregen van onze (voor)ouders, zijn de gevoelens die wij dan ervaren nog wel de onze?
  • En, hoe werkt deze transgenerationele overdracht in ons door? Deze, en vele andere, onderwerpen zullen worden behandeld tijdens de opleiding.

"Alle vastgelegde patronen dragen de onmogelijkheid tot aanpassing en buigzaamheid. De waarheid ligt buiten deze patronen, maar men heeft de basis ervan nodig om dit te kunnen begrijpen."

 

Bruce Lee (1940-1973)

Martial Artist (Jeet Kune do)


werken met de fenomenologie


Een Prereflexieve houding duidt op de instelling die wij innemen om te kunnen waarnemen. We leren waar te nemen voordat onze reflexen, met name de mentale, een beroep op ons doen. We leren te kijken voor en achter de eerste bewegingen die mensen ons laten zien zonder iets te doen. Deze vorm van werken is ook wel de fenomenologische houding genoemd in het opstellingswerk. Vergelijkbaar met het Wu~Wei principe uit het Daoïsme. Maar hoe werkt deze nou en zijn we niet bezig met het persoonlijke intuïtieve terrein als we opstellingen zien ontstaan? De School voor Systemisch Bewustzijn (SSB) onderzoekt deze benadering. Vooral door onze eigen reflexen als eerste te onderzoeken. Zo leren we deze beter te begrijpen voordat we bezig gaan met anderen en het actieve opstellingswerk. Zelfkennis over en met het eigen (lichaams)systeem is voorwaarde om te kunnen slagen als dienstbare en duurzame opsteller en systemische deskundige. Daar onderwijst en onderscheidt deze school zich in. Daarom hanteren we het principe, first into the deep before exploring the ocean.