LEERGANGEN


Binnen de School voor Systemisch Bewustzijn bieden we drie verschillende leergangen aan: 

 

TRANSCULTUREEL SYSTEMISCH WERK
Een leergang voor trainers en coaches die zich willen specialiseren op de onderwerpen: crosscultural development, in depth trauma development, effecten van migratie, (onvrijwillige) verplaatsing en transculturele ontwikkeling vanuit een contextueel, fenomenologisch perspectief. Lees meer.

SYSTEMIC MARTIAL ARTS
Oude Aziatische filosofieën, krijgskunst, kinetica en moderne Westerse psychologische inzichten over, onder andere, (familie)banden komen samen in een deze leergang die Jung Ki Do heet. Dat betekent zoiets als 'de weg van het leven. Lees meer.

SYSTEMISCH WERK rondom AFSTAND en ADOPTIE
De rijzende vraag van betrokkenen uit de adoptiedriehoek (ouders-kind-adoptieouders) naar een gezamenlijke leer- en ontwikkelingsomgeving waar men van en met elkaar kan leren leeft al geruime tijd. Daarom bieden we vanaf 2025 deze leergang aan. Lees meer.