Militair & Civiel Domein (MCD)


Oorlog en Vrede zijn existentiële thema's die het leven van een ieder raken. Niet in de laatste plaats, de directe betrokkenen en de nazaten van militairen , maar ook de samenleving als geheel.

 

Na enkele jaren geëxperimenteerd te hebben met fundamentele onderwerpen op dit terrein, heeft SSB gemeend dat er een noodzaak is om dit onderwerp verder uit te diepen door het o.a. op te nemen als een vast onderdeel van haar jaarcyclus. Met ondersteuning van (voormalige) militairen, veteranen en burgers actief binnen en buiten defensie, of anderzijds, tracht SSB zowel het systemisch werk dichterbij militairen te brengen, maar ook de militairen dichterbij het systemische werk.

 

Samen met militairen en burgers werken aan vrede en veiligheid is ons uitgangspunt. En daar waar het nodig is om vrede te waarborgen of af te dwingen door inzet van oorlog, raken existentiële onderwerpen zoals de inzet van geweld en het omgaan met de dood, essentiële vragen op. Veel trainers zitten bij hun interventies staan bij voorbaat al aan de kant van de vrede, maar de vraag is waaraan zij onschuldig willen blijven om via die vrede onbewust de liefde voor henzelf, en van anderen, denken te kunnen opeisen. Tegelijkertijd is ongebreideld geweld een teken van minachting voor het leven en de ziel van de mens. Het verbreekt daarmee essentiële banden om het leven de kans te geven zichzelf te kunnen ontplooien. Een precair evenwicht die we met ons allen dienen te bewaken.

 

Commissieleden MCD


Hilbrand Westra (Landmacht korporaal b.d. Bosnië Veteraan)

Jeroen Duijster (landmacht adjudant)

Sandra Peeters (Luchtmacht Kapitein b.d. Bosnië veteraan)

Oorlog & Vrede


In 2024 organiseerden we de 3e editie van de grote landelijke tweedaagse rondom het thema Oorlog en Vrede. Deze keer bij landgoed Beukbergen. 


We onderzochten tijdens deze dagen de complexe systemische vraagstukken rond dit thema en begaven ons niet zelden op onbekend terrein. Voor zover wij weten is het uniek in de wereld dat militairen, gezamenlijk met burgers, systemische thema's onderzoeken die elkaars werelden ten diepste raken. Het vergroot daardoor het inzicht in elkaars innerlijke belevingswereld en vergroot daarmee het wederzijdse begrip voor de emotionele gevoeligheden en complexe vraagstukken van betrokkenen.


De dagen zijn in samenwerking met militairen, burgers en andere professionals van diverse geüniformeerde diensten. De dagen worden o.a. begeleid door Hilbrand Westra, Jeroen Duijster, Sandra Peeters, Christel van Mechelen en andere systemische experts met affiniteit met - of nog actief werkzaam binnen -  de krijgsmacht.

In 2025 organiseren we op 20 en 21 maart de 4e editie van deze tweedaagse. Voor een ieder die het onderwerp Oorlog & Vrede aan het hart gaat. De locatie is nog onbekend en de inschrijvingen voor deze bijeenkomst is VOL. Je kunt je wel inschrijven voor de wachtlijst

 

 

wel een thuis, maar geen huis. wel een huis, maar geen thuis...


Militairen die zijn uitgezonden naar oorlogsgebieden komen niet altijd weer op dezelfde wijze terug uit hun missies, dan toen ze gingen. Het behoeft geen uitleg dat dit vaak druk zet op partnerrelaties en gezinnen. Vaak vinden militairen geen eenvoudige woorden voor over wat ze hebben meegemaakt als ze weer aan de eettafel zitten met geliefden en familieleden. Daarbij komt dat de wereld van het thuisfront gewoon doorgaat terwijl de militairen die op missie zijn die opgeslokt worden in een soort van 'geïsoleerde werkelijkheid' die je wel kunt proberen uit te leggen, maar waar woorden vaak - zeker midden in die realiteit - tekort doen aan de ervaringen die niet zelden kunnen worden uitgesproken. Hoe dan verder? Systemisch opstellingswerk kan de ervaringen in beeld brengen zodat de spanning van het beeld zich kan ontladen. En met wie het beter te doen dan met degenen die dat zelf hebben meegemaakt?!

In veel families zijn sporen van een (recent) verleden met betrekking tot oorlog of gevolgen daarvan te vinden. Ook in Nederland zijn we nog niet af van dit fenomeen. Is het niet omdat er nog veel nazaten zijn van een nog levend oorlogsverleden, dan wel dat Nederland nog steeds betrokken is bij uitzendingen en militaire missies en lid is van de NAVO.

We vergeten vaak dat oorlogen niet alleen voor militairen grote gevolgen heeft, maar ook voor hele gezinnen. Vele geadopteerden, vluchtelingen en overige migranten in Nederland en daarbuiten zijn vaak (in)directe betrokkenen, of dragen de gevolgen van een oorlog en zijn juist door oorlogen ver verwijderd geraakt van huis en haard. Nog vele generaties na hen zullen vaak nog (onzichtbare) sporen dragen van het onuitgesproken emotionele landschap van onverwerkt verdriet en pijn.