Transcultureel Systemisch Werk

1-jarige leergang onder leiding van Monique Bolung en Sara SetodehTransCultureel Systemisch Werk (TSCW) is ontwikkeld vanuit Duitsland onder auspiciën van Wolfgang Könighaus. Sinds 2003 werden er workshops georganiseerd voor Nederlanders met een verleden in Indonesië of afkomstig uit het vooroorlogse Nederlands Indië. Daarna ontpopte het al gauw in Amsterdam tot een breder en noodzakelijk perspectief op migratie.

Hilbrand heeft het werk verder gebracht door het systemisch werk vooral te richten op de effecten van migratie en verplaatsing, vooral voor leiders in community's en leiderschapsontwikkeling met een migratieachtergrond.

 

Vanaf 2022 wordt binnen SSB een leergang van 10 lesdagen gegeven voor trainers en coaches die zich willen specialiseren op de onderwerpen als crosscultural development, in depth trauma development, systemisch werk, effecten van migratie, (onvrijwillige) verplaatsing en transculturele ontwikkeling vanuit een contextueel, fenomenologisch perspectief.

 

 


data


Lesdagen zijn op woensdag van 9.30 tot 17.00.
De groep sluit bij een maximum van 15 deelnemers.

2025
15 januari
5 februari
19 maart
16 april
7 mei
18 juni
ZOMERVAKANTIE 
3 september
8 oktober
12 november
10 december 

Plus supervisie sessies op 2 juli en 29 oktober. 

Debbie Bernasco's podcast
in gesprek met Monique Bolung over intergenerationeel trauma (luisteren).

 

locatie


Als vaste leslocatie wordt er gebruik gemaakt van Woudschoten. Een fijne plek midden in de bossen van Zeist (nabij Utrecht).

kosten


Het lesgeld bestaat uit:

  • Algemeen lesgeld voor 10 lesdagen
  • Locatie & catering (hele dag koffie/thee, water/sappen en een uitgebreide lunch) 
  • Twee inspirerende en betrokken docenten


Kosten die niet inbegrepen zijn: 

  • Boeken en overig studiemateriaal


Het lesgeld voor 2025 bedraagt € 3932,50. 

 

Degenen die een onderneming erop na houden en de kosten gefactureerd willen krijgen, of worden bekostigd door hun werkgever, dienen rekening te houden met 21% btw op het totaalbedrag.


docenten


MONIQUE BOLUNG 


Monique verdiept zich al 15 jaar in haar Nederlands-Indische en Indonesische achtergrond.

Ze is systemisch geschoold binnen SSB, zeer ervaren MT-coach en trainer/ opleider en systemisch begeleider van  transcultureel systemisch werken.

SARA SETODEH

 

Sara, geboren in Tehran-Iran, is eerste generatie migrant. Binnen het transculturele systemische werk is ze opgeleid bij SSB. De resonantie van haar doorleefde ervaring en fijngevoeligheid in het veld zijn kenmerkend voor haar manier van werken. Haar expertise ligt bij het begeleiden van mensen in diverse overgangsfases van het leven.

 


REVIEWS


 "Ik besefte me niet hoeveel de gedwongen migratie van mijn vader impact had op hoe ik mijn plek innam en me manifesteerde. Hoe verbonden dit was met hoe welkom en thuis ik me voelde. Het transcultureel systemisch werk heeft me heel wat bewustwording en heling op dit gebied gebracht. Nu voel ik steeds meer dat ik thuis kan komen bij mezelf. Dat ik meer aanwezig en in verbinding ben. Dit gun ik iedereen. Ik raad deze opleiding dan ook van harte aan."

 

                                                                        Naomi Franken

 "De School voor Systemisch Bewustzijn biedt een krachtige mix van theoretisch kader, lichaamswerk en leren door doen. De ervaring, scherpe waarneming en Hilbrands gevoeligheid voor het energetisch veld is boeiend en indrukwekkend. Hij is de energie. De integratie van deze onderdelen maakt de opleiding uniek en zo waardevol. Holistisch in haar volle omvang. Zo subtiel geïntegreerd vind je het nergens."

 

                                                                        Rick van Zijp