DYNAMISCH curriculum


OPLEIDING MET DIEPGANG


Voor zover wij weten is de Master Course de meest diepgaande opleiding gevorderde systemici en opstellers in Nederland. De zienswijzen en inzichten verkregen uit de voormalige school voor Systemischer Arbeit und Inneres Wachstum blijken een unieke lading te hebben en de 'grotere beweging' lijkt vooralsnog niet uitgewerkt.

 

Die Internationale Gesellschaft leek op zijn einde te zijn na het overlijden van oprichter Wolfgang Könighaus, maar de inhoud en kracht waarmee de school velen heeft geïnspireerd en veranderd, opende de weg naar een het vervolg van de school in een nieuwe vorm: de School voor Systemisch Bewustzijn met haar eerste Master Course in 2018.

 

Tijdens deze twee-jarige systemische en diepgaand fenomenologische opleiding behandelen we onderwerpen als:

 • Meervoudige Systemische Partijdigheid. Bijvoorbeeld: waarom werken veel huwelijken al eeuwenlang in een situatie waarbij de praktijk van grensoverschrijding van de monogamie gaande is. Met andere woorden: welke functie heeft 'overspel'?
 • Paradoxale dader- en slachtoffer-dynamieken. Bijvoorbeeld: waarom ontkomt de keuze voor extreme standpunten niet aan de dubbele keuze voor zowel de slachtoffer- als dader-dynamiek?
 • Multiculturele en intersectionele bewegingen van/in de samenleving. Bijvoorbeeld: welke relatie heeft Nederland, en/of wijzelf met de onderwerpen migratie en verplaatsing en welk effect heeft dit voor keuzes die wij zelf en/of voor anderen en onze kinderen maken?
 • De houdbaarheid van liefderelaties. Bijvoorbeeld: hoe werken we of gaan we om met de evolutionaire ontwikkeling van partnerrelaties zoals de eindigheid van relaties en wanneer een ernstige ziekte in beeld komt?
 • De rol van ondernemingen en organisaties in de samenleving. Bijvoorbeeld: welk belang, functie en tijd, hebben organisaties en ondernemingen voor de samenleving en waarom kunnen of moeten zij soms zelfs zichzelf buiten de persoonlijke ethiek van het individu plaatsen?

Binnen de opleiding hechten we er grote waarde aan te werken met actuele thema's waardoor studiemateriaal direct toegepast kan worden.

 

'DEEP TISSUE'- leren


Er wordt elk jaar gewerkt aan een dynamisch programma voor de opleiding. Een en ander betekent dat tijdens de opleiding afgeweken kan worden van het geplande programma. Dit in verband met actuele ontwikkelingen van de deelnemers, de groep of gebeurtenissen in de samenleving.

 

Maar de leerresultaten zijn erop gericht dat elke deelnemer na de opleiding minimaal de kennis heeft van/ in staat is tot:

 • Het kunnen reproduceren van de volledige basiskennis en het inzicht over het Systemisch Werk en Opstellingen (SwO).
 • De eigen Systemische Biografie weet en kent en deze haarfijn kan plaatsen in historie, context, impact en de dynamische uitwerking ervan in gedrag en psyche.
 • Men kan geneogrammen en modellen gebruiken voor het duiden van tijd, belang, functie (doel) en de diverse niveaus van betrokkenheid in en van relaties.
 • Inzicht en begrip heeft ontwikkeld m.b.t. hygiëne-regels van het werken met systemische principes.
 • Zelf de eerste 5 primaire opstellingen kan begeleiden en analyseren en overdragen (tekst en uitleg).
 • Het systemisch (zero-pointfield) veld grotendeels kan 'lezen' en daardoor als begeleider de juiste stappen weet te zetten in elke situatie die zich voordoet.
 • Het begrijpen en bevatten van de transcontextuele benadering en de interne ecologie in samenhang met de externe ecologie (video).
 • In staat is zowel een bewuste innerlijke als een emotionele transformatie te ondergaan en deze te gebruiken als materiaal voor het begeleiden van anderen.
 • Men is in staat systemisch introspectief en reflectief te zijn.

Het instapjaar van de MasterCourse is intensief en vergt veel van de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Van de studenten wordt dan ook verwacht dat ze openstaan voor feedback en bereid zijn tot gezamenlijk en 'deep (t)issue' leren.

 

Er wordt van deelnemers verwacht, intervisies zelf te organiseren. We werken daarvoor met name met de Balint-of incidentmethode.

 

In het loop van het studiejaar wordt er tijd ingeruimd om met studenten één voor één samen te zitten om naar de het verloop van de ontwikkeling te kijken en naar wensen wat betreft ondersteuning en eventueel extra (huis)werk.

 

 

EXAMEN & DIPLOMA


De Master Course wordt afgesloten met een zeer intensief examen bestaand uit een praktijkdeel (het begeleiden van een vraagstuk van een gast-cliënt), een uitgebreid theorie-examen en het presenteren van een eigen referaat.

 

Bij het met goed gevolg afleggen van het volledige examen, ontvangt de student een diploma met als titel 'Meester in de menselijke waardigheid'

 

 

 

 

 

 

 

 


VERWEVEN STROMINGEN


De Master Course kent in essentie vijf stromingen die in de opleiding zijn verweven. Te weten:

 • Filosofie* (fenomenologische stromingen e.a.)
 • Psychologie** (Freud, Adler, Minuchin, Jung, Peterson, McGilchrist e.a.)
 • Bio Energetica (Reich, Löwen e.a.)
 • Natuurkunde (o.a. Quantum Fysica e.a.)
 • Theosofie en Teleologie (Böhme, McIntyre e.a.)

 

*Zowel de westerse filosofie als Aziatische stromingen hebben grote invloed op het 'denken' binnen de SSB.
** Existentiële Psychologie

bronnen


Om inzicht te geven in de gebruikte bronnen uit het systemisch en fenomenologisch werkveld, kun je denken aan:

 • Bert Hellinger
 • Gunterhard Weber
 • Franz Ruppert
 • Insa en Matthias Varga von Kibed
 • Anne Anceline Schutzenberger
 • Leanne Steeghs & Siets Bakker
 • Philippe Bailleur
 • Indra Torsten Preis
 • Maurice Merlau Ponty
 • Helmut Rosa