Mastercourse (2-jarig)Naast alle principes van het systemisch werk en opstellingen, zoals Binding, Ordening en Balans (BOB), en Plaats, Positie en Rol (PPR), zullen we ook gebruik maken van alle andere stromingen waardoor het systemisch werk is beïnvloed. Zo zal de Afrikaanse verbindingsfilosofie, Ubuntu, één van de fundamentele onderdelen van het systemische gedachtegoed, naast methoden als TransActionele Analyse, NLP, Energetisch- en Emotioneel lichaamswerk, Meditatieleer (Mindfullness etc), deel uitmaken van het persoonlijk en professioneel ontwikkelingsproces.

 

Ook zullen werken van Eckhart Tolle, Ken Wilber, Thich Nhat Hanh, Krishnamurti, Rumi, Epictetus, Epicurus, Lao Tze en vele andere filosofen een belangrijk onderdeel vormen van de studie. Niet alleen vanuit het leren begrijpen van de menselijke aard, maar ook omdat het nog steeds actueel is in ons dagelijks denken en handelen.


Daarnaast komen per onderwerp andere vakdocenten gastcolleges geven. Fenomenologisch Humanisme tot en met Systemisch Leiderschap vormen o.a. een onderdeel van het programma. Maar ook het werk van dichters en schrijvers van over de hele wereld zullen gespreksmateriaal zijn over onze maatschappelijke verhoudingen tot het systemisch werk e.d. Als school voor systemisch bewustzijn willen we daarmee niet alleen van de wereld zijn, maar er ook midden in staan. Met als bijzonder uitgangspunt dat we zelf het rustpunt worden van ons bewustzijn en handelen.

bedding


Deze mastercourse is een samenkomst van mensen die daadwerkelijk ter lering gaan. Een organisch gegroeide samenstelling die allemaal hetzelfde delen, namelijk dat zij zich met lichaam, hart en ziel zich willen verdiepen in hoe liefde werkt. Studenten hebben de moed  om zich over te geven aan intro-retrospectief onderzoek . Het is een soort 'pelgrimage' naar het wezenlijke van de mens en het leven.

 

Het gaat in de mastercourse, in essentie, niet om de methode, noch om de verschijnselen volledig te kunnen duiden, maar om zo dicht mogelijk bij de bron van ons handelen te komen, zodat wij zelf de bron worden van het 'weten'. Dit zonder, de directe wens, het te willen vasthouden of letterlijk te reproduceren. Hierdoor leert men op elk moment de juiste handeling toe te passen of, in te houden. Wu Wei in optima forma. Doen door niet te handelen. De mastercourse is geen stroming, maar een community van systemisch onderzoekers.

dao(isme)


De mastercourse ontleent veel kennis en inzichten aan het daoïsme ofwel taoïsme. Dit betekent dat tijdens de opleiding momenten van rust en contemplatie zijn ingelast  afgewisseld met actie en (ont)spanning. We werken zowel met bekende als onbekende daoïstische (leer)meesters, zoals bijvoorbeeld Lao Tze maar ook Lee Jun-fan 李振藩 beter bekend onder de naam Bruce Lee en andere bronnen.

waarom SSB


Er zijn vele aanbieders in Nederland en Duitsland op het gebied van #Systemisch Werk en #Opstellingen (SWO). Veelal wordt daar aandacht besteed aan de methodiek van het opstellen. Vooral het zien en doen is daar het uitgangspunt.

 

De School voor Systemisch Bewustzijn (SSB) wil echter vooral geïnteresseerden, beoefenaars en professionals een steviger ondergrond bieden in de fundamenten, de zienswijzen, methoden, en achtergronden van het systemische gedachtegoed en opstellingen.


Dit betekent in de praktijk, telkens een cycli van studeren, oefenen en bijstellen, om telkens opnieuw te leren en te (be)studeren, en wederom te opnieuw te oefenen zodat men in staat is om een eigen leerhouding en gedegen inzichten te ontwikkelen.

 

Wolfgang Könighaus vertelde keer op keer dat het uiteindelijk niet om het opstellen gaat, maar om tot innerlijke wasdom te komen van het bewustzijn. De School van Systemisch Bewustzijn ontleent haar principes hieraan en onderscheidt zich daarmee van andere opleiders en aanbieders in dit veld.

voor wie


De mastercourse is vooral bedoeld voor geschoolden en professionals in het systemisch werk en opstellingen. 

 

De opleiding is met name toegankelijk voor deelnemers met een HBO, of hoger. Er zal een oriëntatiegesprek plaats vinden alvorens iemand wordt toegelaten tot de opleiding.

 

De belangrijkste voorwaarde is dat studenten zich durven over te geven aan een nieuwe dimensie van leren en ontwikkelen. Met name, het leren taboeloos naar het leven en het menselijke terrein van ervaringen te kijken. Dit is één van de belangrijkste uitgangspunten. Maar vooral is het een opleiding voor degenen die innerlijk geïnteresseerd zijn in toegepaste filosofie, psychologie, lichaamswerk en metafysica.


 "Er bestaat geen moed zonder de eindigheid onder ogen te komen, en er bestaat geen liefde zonder verlies ervan te willen dragen."

 

                                                                       Hilbrand Westra


data


Om zowel particulieren als professionals de kans te geven de opleiding te volgen, is ervoor gekozen om een vrijdag en een zaterdag te plannen als opleidingsblok. De gezamenlijke studiedagen zijn telkens twee aaneengesloten dagen.

Lesdagen duren van 9.30 tot 17.00. 
De groep sluit bij een maximum van 17 deelnemers.

 

SSB25
Van september tot en met december 2024 is er een tijdelijke stop. Vanaf januari 2025 wordt deze mastercourse weer aangeboden. 

De data van het 1e leerjaar (1 van 2): 
2025
10 en 11 januari 
7 en 8 februari
7 en 8 maart 
11 en 12 april 
9 en 10 mei 
6 en 7 juni 
ZOMERVAKANTIE
12 en 13 september 
10 en 11 oktober
7 en 8 november
12 en 13 december

Extra workshops en activiteiten voorbehouden! Deze worden tegen kostprijs aangeboden voor SSB studenten en te zijner tijd bekend gemaakt. 

"Er zijn risico's en kosten verbonden aan acties die ertoe doen. Maar zij zijn veel minder dan de langlopende risico's en kosten van comfortabel niets doen."

 

John F. Kennedy

locatie


Als vaste leslocatie wordt er gebruik gemaakt van Woudschoten, te Zeist (nabij Utrecht). Het kan voorkomen dat er extra curriculaire activiteiten elders worden gepland. Dit kan betekenen dat tijdens de opleiding dat lessen ook ergens anders op locatie de activiteiten kunnen plaats vinden. Dit wordt tijdig bekend gemaakt.

"Ik leerde Hilbrand kennen in een twee uur durende workshop in Gent in 2017. "Mindblowing" was de eerste kennismaking... Eind 2018 twijfelde ik dan ook niet om mij in te schrijven voor drie Masterclasses."

Katrien de Bevere (SSB19)

S.o.s. Coaching

kosten


Het lesgeld bestaat uit:
- Algemeen lesgeld voor het 1e leerjaar (1 van 2)
- Locatie
- Catering (koffie/thee, water/sappen en lunch)
- Syllabus/opleidingsmap en te verstrekken artikelen
- Unieke gastdocenten
- Een inspirerende en betrokken hoofddocent
- 1 op 1 coaching van Hilbrand Westra

Kosten die niet inbegrepen zijn, zijn: 
- Overnachting(en)
- Boeken en overig studiemateriaal
- Bijkomende kosten van eventuele extra activiteiten

Het collegegeld voor 2025 bedraagt 5445 euro, inclusief BTW.
Degenen die een onderneming erop na houden en de kosten gefactureerd willen krijgen, of worden bekostigd door hun werkgever, dienen rekening te houden met 21% btw op het totaalbedrag.


hoofddocent


Hilbrand Westra
In 2003 kwam Hilbrand in aanraking met het systemisch werk en gedachtegoed van Wolfgang Köninghaus. Dit bracht hem weer op het pad van zijn interesses in de Oosterse en Westerse filosofie en diepte psychologie van Carl Jung. Tezamen met het Taoïstisch Systemisch Werk vormde dit zijn werk en zijn leven.